Company introduction
Contact us

Beijing YongXiaXinYue Plastic Packaging Products Co.,Ltd.

Tel:010-80511121

Fax:010-80515861

Add:Beijing city Tongzhou District Yongle Dian Zhen Chai chang tun No. 612

P.C.:101115

Contact usHome>>Contact us

Beijing YongXiaXinYue Plastic Packaging Products Co.,Ltd.

Tel:010-80511121

Fax:010-80515861

mobiles:101115

Email:yongxiaqijian@163.com

Web:www.xiaolin-shoes.com

Add:Beijing city Tongzhou District Yongle Dian Zhen Chai chang tun No. 612